новости


Житиште , 20. јун 2017.

Јавна презентација Материјала за израду ППППН ревитализације Канала Бегеј 

У организацији Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, дана 20.06.2017. године, у Канцеларији за развој у пограничној области у Житишту, одржана је јавна презентација Материјала за израду Просторног плана подручја посебне намене ревитализације Канала Бегеј. Тим поводом јавности је представљен материјал ради упознавања са општим циљевима и сврхом израде ППППН ревитализације Канала Бегеј, могућим решењима за развој просторних целина и ефектима планирања.

... даље

Србобран , 16. јун 2017.

Јавна презентација материјала за израду ППППН Парка природе Јегричка 

У петак, 16.06.2017. године у згради Скупштине општине Србобран одржана је јавна презентација Матријала за израду Нацрта Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Јегричка“ у оквиру законом прописане процедуре раног јавног увида, организована од стране носиоца израде овог Просторног плана, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Обрађивач овог Просторног плана је ЈП „Завод за урбанизам Војводине'' из Новог Сада. Рани јавни увид одржава се у трајању од 15 дана, од 09.06.2017. до 23.06.2017. године.

... даље

Панчево, 15. јун.2017.

Јавна презентација материјала за израду ППППН Парка природе „Поњавица“ 

У оквиру законом прописане процедуре раног јавног увида јавности је презентован Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Поњавица“. Дана 15.06.2017. године, у згради Управе града Панчева одржана је јавна презентација Матријала за израду Нацрта Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Поњавица“, организована од стране носиоца израде овог Просторног плана, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Обрађивач овог Просторног плана је ЈП „Завод за урбанизам Војводине'' из Новог Сада.

... даљеПриказано текстова 7 до 9 од укупно 231

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт