новости


Бијељина, 31. мај - 2. јун 2018.

14. међународни научно-стручни скуп – Летња школа урбанизма

У Бијељини од 31.маја до 2.јуна 2018, успешно је одржан 14. међународни научно-стручни скуп – Летња школа урбанизма захваљујући учесницима и одличној организацији Дирекције за развој и изградњу града Бијељине, Удружења урбаниста Србије и Републичког геодетског завода Србије. Скуп је одржан у етно комплексу „Станишићи“ и учествовало је око 180 учесника из Србије, БИХ (односно Републике Српске) и Хрватске. У три предвиђене стручне секције: „Измена закона о планирању и изградњи“, „ГеоСрбија, урбана комасација“ и „Развојни коридори Србије и Југоисточне Европе“ пријављено је 30 стручних радова од којих је 27 изложено и дискутовано. Број учесника, број и квалитет предатих и изложених радова и дискусија на стручном скупу поново су показали његов значај и корисност за одржање, развој знања и способности уређења простора, урбанизма и управљања геопросторним подацима. Заједнички рад и обједињена излагања тема из различитих заједница, високообразовних и научних установа, државних органа и институција, дирекција и националних стручних удружења, показао је велику сврсисходност али је указано и на потребу бољег комуницирања са надлежним министарствима и већом партиципацијом у припреми законских решења у наведеним областима.

ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад учествовало је на скупу презентујући рад на тему „СТУДИЈА МРЕЖЕ БИЦИКЛИСТИЧКИХ РУТА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ ЦЕНТАРА АП ВОЈВОДИНЕ“ аутора Зорана Кордића и Александра Јевтића у оквиру секције III - Развојни коридори Србије и Југоисточне Европе. Рад је изложио Зоран Кордић, дипломирани саобраћајни инжењер.

Поводом јубилеја 150 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА САВЕЗА ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ, ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад добило је повељу у знак признања за изузетне резултате и заслуге у остваривању циљева и задатака Савеза инжењера и техничара Србије.

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт