новости


Нови Сад, 26. новембар 2018.

Посета кинеске делегације

Дана 26.11.2018. године ЈП Завод за урбанизам Војводине је посетила делегација Националног центра за културно наслеђе Републике Кине, а на позив Покрајинског завода за заштиту споменика културе.

У фокусу интересовања кинеске делегације је био је Просторни план подручја посебне намене Културног предела Бач, о чему је одржана презентација и након тога дискусија.
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт