novosti


Novi Sad, 04. maj 2010.

Predsednik Evropskog Saveta prostornih planera posetio Zavod za urbanizam Vojvodine

Dana 04.05.2010. u poseti Zavodu bili su Mr Ir Joao Teixeira, predsednik Evropskog Saveta prostornih planera (Europian Council of Spatial Planers) www.ceu-ectp.org i prof. dr. Aleksandra Tišma, profesorka na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.

Evropski Savet prostornih planera (ECTP-CEU), osnovan je 1985 godine, okuplja 24 profesionalna društva urbanista, planera i institucija iz 22 Evropske zemlje.
Svojim članovima, ova asocijacija daje zajednički okvir za planersku praksu, obrazovanje, profesionalno usavršavanje i definisanje profesionalnih odgovornosti.
ECTP-CEU postavlja standarde za obrazovanje planera, identifikuje, ističe i nagrađuje dobre primere planiranja širom Evrope, podstiče i uključuje se u dialog sa lokalnim, nacionalnim i Evropskim nivoima vlasti.
Planeri su stručnjaci za analizu prostora i interakcija. U svom radu, oni komuniciraju sa stručnjacima raznih profila u cilju postizanja održivog razvoja prirodnog i izgrađenog okruženja.

Aktuelni poslovi saveta uključuju:

• Promovisanje nove, revidirane Atinske povelje o planiranju Evropskih gradova u 21. veku,
• Rad na stvaranju vizije unapređenja kvaliteta i efikasnosti gradova i urbanog života u Evropi,
• Izrada uputstva za prostorno planiranje i teritorijalnu koheziju,
• Izdavanje zbornika sa važnijih konferencija o Evropskom prostornom razvoju,
• Nagrade za Evropsko urbanističko i regionalno planiranje.


Uvažene goste, u Zavodu je primio v.d. direktor Vladimir Zelenović, dipl.inž.maš. sa svojim saradnicima.

Gospodin Teixeira nas je upoznao sa organizacijom rada Saveta, aktivnostima koje imaju u okviru aktuelnih poslova na kojima Savet radi i sadržajem predavanja pod nazivom ''principi planiranja održivog grada'' koje će održati na UNS Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu u okviru I konferencije iz oblasti hortikulture i pejzažne arhitekture na temu ''Zelenilo urbanih prostora''.
Gospođa Aleksandra Tišma nas je ukratko upoznala sa sadržajem svog predavanja pod nazivom ''Studija zelenih i rekreativnih površina'' na istoj konferenciji kao i sa svojim profesionalnim radom tokom dugogodišnjeg boravka u Holandiji.


Veliko interesovanje gosti su pokazali za poslove koje je Zavod uradio u predhodnim decenijama svog postojanja a posebno su bili impresionirani značajnim poslovima koji se sada rade u Zavodu i koje smo im prezentovali.

Na kraju srdačnog razgovora, predsednik Evropskog Saveta prostornih planera g-din Teixeira je još jednom izrazio zadovoljstvo posetom našem Zavodu, ponudio nam je svaku vrstu pomoći iz njegove nadležnosti koja nam zatreba i ponudio svoje lično angažovanje ukoliko naš Zavod iskaže želju da postane dopisni član Evropskog Saveta prostornih planera.

  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt