novosti


Novi Sad, 1. mart 2017.

Potpisan ugovor o izradi Prostornog plana područja posebne namene revitalizacije kanala Begej sa elementima detaljne razrade

Dana 01.03.2017. godine je potpisan je Ugovor o izradi Prostornog plana područja posebne namene revitalizacije kanala Begej sa elementima detaljne razrade između JP “Zavod za urbanizam Vojvodine “ i JVP „Vode Vojvodine“ iz Novog Sada.

Ugovor su potpisali v.d. direktora Zavoda Predrag Knežević i v.d. direktora Slavko Vrndžić.

Potpisivanjem ovog Ugovora, nastavljena je saradnja JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“ sa JVP „Vode Vojvodine“, koja traje već dugi niz godina.

Planiranje, korišćenje, uređenje i zaštita prostora u obuhvatu Prostornog plana zasnivaće se na principima zaštite životne sredine i održivog korišćenja područja, zaštite prirodnih resursa i dobara, biodiverziteta čitavog područja, prostorno-funkcionalne integrisanosti i povezivanja sa okruženjem i susednim područjima.

Vizija uređenja planskog područja je poboljšanje kvaliteta vode i korišćenje Kanala Begej za različite funkcije: upravljanje vodama, plovidba, turizam i rekreacija. Revitalizacija kanala imaće pozitivan uticaj kako na životnu sredinu, tako i na razvoj i povećanje turističke atraktivnosti i prepoznatljivosti celog regiona, a veliki značaj imaće ponovno uspostavljanje teretnog saobraćaja na posmatranoj deonici unutar Republike Srbije, i veze sa Rumunijom.

Cilj planiranja, korišćenja, uređenja i zaštite planskog područja jeste održivo korišćenje i zaštita područja, i njegovo kvalitetno unapređenje u skladu sa principima održivog razvoja. Sve planirane aktivnosti su međusobno povezane sa ciljem unapređenja infrastrukturnih, ekoloških i društvenih parametara regiona.

Revitalizacija Kanala Begej ima za cilj postizanje kvaliteta vode u skladu sa evropskim standardima, ostvarivanje dovoljnog proticaja kojim bi se obezbedila voda za piće, industriju, navodnjavanje, ostvarivanje vodostaja potrebnog za plovidbu. Koncepcija planiranja i uređenja planskog područja obuhvata revitalizaciju Kanala Begej, sa radovima na izmuljenju Kanala Begej, revitalizaciju hidročvora Klek i hidročvora Itebej, uz istovremeno uređenje i zaštitu nasipa na kanalu izgradnjom dvonamenske saobraćajnice (radno-inspekciona i biciklistička staza), koja će služiti za održavanje samog Kanala i pratećih objekata i saobraćajno povezivanje regiona i njegovog inkorporiranja u evropske biciklističke rute (nadovezuje se na postojeću biciklističku stazu u Rumuniji).
  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt