novosti


Novi Sad, 17. decembar 2010.

Uspešan kontrolni audit sistema menadžmenta kvalitetom

Kontrolna provera sistema menadžmenta kvalitetom, izvršena je od strane sertifikacionog tela "TÜV SÜD Serbia“. Uvodnom sastanku su prisustvovali predstavnici sertifikacionog tela, gospodin Milan Milosavljević kao vodeći auditor i gospođa Ivana Dimitrijević i predstavnici Zavoda, direktor Vladimir Zelenović i predstavnik rukovodstva za kvalitet Ljubica Rozić.

Na uvodnom sastanku je definisan i plan provere.
Provera je izvedena u svim organizacionim delovima, odnosno u svim procesima i aktivnostima koje se u njima odvijaju, u korektnoj atmosferi i uz maksimalno angažovanje svih učesnika.

Direktor Vladimir Zelenović, obrazložio je politiku kvaliteta, strateške ciljeve koje Zavod planira ostvariti u narednom periodu kao i usresređenost na zadovoljene korisnika uslugama Zavod. Takođe je izraženo opredeljenje Zavoda za kontinuirano stručno osposobljavanje zaposlenih kao i ulaganje u infrastrukturu i poboljšanje radnih uslova.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet, Ljubica Rozić obrazložila je tačke koje se odnose na dokumentaciju sistema menadžmenta kvalitetom, nabavke kao i rezultate preispitivanja sistema menadžmenta kvalitetom.

Proces realizacije posla po projektnom principu predočila je Angelina Bogojević, dipl.inž.arh. na primeru izrade Prostornog plana opštine Šid kao i Jelena Jović, dipl.inž.arh., na primeru izrade Plana detaljne regulacije industrijske zone u Beočinu.

Na završnom sastanku saopšteni su generalni nalazi provere. Ocenjivači su izrazili zadovoljstvo zbog efikasnosti pri kontrolnom auditu kao i pohvale za unapređenje poslovanja uvođenjem internog portala za praćenje funkcionisanja sistema menadžmenta kvalitetom. Takoće je pohvaljen način realizacije usluga odnosno izrade planova.

I ovog puta Zavod je pokazao sposobnost polovanja u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001.
  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt