INTERREG IPA


РАЗВОЈ ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПУТА KÜBEKHÁZA (ХУ) - РАБЕ (СРБ)


Назив пројекта: "РАЗВОЈ ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПУТА KÜBEKHÁZA (ХУ) - РАБЕ (СРБ)"
Интеррег ИПА програм прекограничне сарадње Република Мађарска - Република Србија је 29. марта 2016. године објавио позив HUSRB/1601 за стратешке пројекте. Позив је био отворен до 30. септембра 2016. године.

ЈП Завод за урбанизам Војводине је заједно са NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság из Мађарске (Будимпешта) и ЈП Путеви Србије аплицирао са пројектом под називом РАЗВОЈ ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПУТА KÜBEKHÁZA (ХУ) - РАБЕ (СРБ).

24. фебаруара 2017. године добијена је информација о одобрењу пројекта. Укупан буџет пројекта износи 5.474.016,52 €. Донаторски уговор ће бити потписан у последњем кварталу 2017. године.

У оквиру предметног пројекта који ће трајати укупно 36 месеци планиране су следеће активности:

Са српске стране предвиђена је:

- измена пројектно техничке документације, тј. Усклађивање са новом законском регулативом за свих 48,7 км пута,

- рехабилитација 1365 м у појасу државне границе Мађарска-Србија, од насељеног места Рабе до државне границе (Државни пут ИИ б реда бр 302 Банатско Аранђелово - Рабе)

Са мађарске стране предвиђена је:

- израда пројектно техничке документације и експропријација потребних парцела

- изградња новог пута у дужини од 2309 м и

- рехабилитација 844 м постојећег пута бр. 4302.

Активности у вези са пројектом  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт