јавни увид


Од 15.06.2016. до 15.07.2016.

ЈАВНИ УВИД
У нацрт просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута првог реда број 24 - Суботица- Зрењанин - Ковин
и
извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута првог реда број 24 - Суботица- Зрењанин - Ковин на животну средину

JAVNI UVID DP-2407.04.2017.

ЈАВНИ УВИД
У нацрт просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци - Нацрт просторног плана

ППППН КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт