ЉУДСКИ РЕСУРСИ
1. ЗАПОСЛЕНИ2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА3. ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт