награде и признањаТоком свог вишедеценијског рада и пословања ЈП "Завод за урбанизам Војводине" и запослени у заводу добијали су многобројне награде и признања. У овом делу ћемо покушати да набројимо неке од њих.2017


26. Међународни салон урбанизма

Прва награда у категорији просторни планови градова и општина, додељена је Свјетлани Реко дипл.инж.арх. и Владимиру Пихлеру дипл.инж.арх., за рад:

Просторни план подручја посебне намене Културног предела Сремски Карловци
2017


26. Међународни салон урбанизма

Друга награда у категорији планови детаљне регулације, додељена је Лани Исаков маст.инж.арх. и Зорану Кордићу дипл.инж.саоб., за рад:

План детаљне регулације за изградњу мотодрома "Србија Ринг" Бела Црква
2015


Поводом обележавања Дана факултета
  Београд 22. јун 2015.

Плакета факултета за дугогодишњу успешну сарадњу и допринос развоју науке и наставе
2014


23. Међународни салон урбанизма,
  Београд 2014.

Прва награда у категорији примена информатичких технологија, додељена је Јасни Ловрић д.и.а. и Јелени Игњатић маст.дипл.инж.арх., за рад:

Студија размештајарадних зона на територији АП Војводине
23. Међународни салон урбанизма,
  Београд 2014.

Друга награда у категорији заштита животне средине кроз студије и планове, додељена је др Тамари Зеленовић Васиљевић, за рад:

Студија просторне диференцијације животне средине на територији АПВ у циљу идентификације најугроженијих локалитета
2013


22. Међународни салон урбанизма,
Ниш 2013.

Савет и жири 22. салона урбанизма додељују ВЕЛИКУ НАГРАДУ САЛОНА ЈП Завод за урбанизам Војводине

22. Међународни салон урбанизма,
Ниш 2013.

Прва награда у категорији просторни планови и ППППН додељена је ЈП Завод за урбанизам Војводине за рад:

Просторни план подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе

22. Међународни салон урбанизма,
Ниш 2013.

Прва награда у категорији просторни планови и ППППН додељена је Институту за архитектуру и урбанизам Србије, ЈП Завод за урбанизам Војводине и Републичкој агенцији за просторно планирање за рад:
Просторни план подручја посебне намене транснационалног гасовода "Јужни ток"

22. Међународни салон урбанизма,
Ниш 2013.

Прва награда у категорији планови генералне регулације насеља додељена је ЈП Завод за урбанизам Војводине за рад:

План генералне регулације за насељено место Ковин

22. Међународни салон урбанизма,
Ниш 2013.

Трећа награда у категорији просторни планови општина и градова додељена је ЈП Завод за урбанизам Војводине за рад:

Просторни план општине Сремски Карловци

22. Међународни салон урбанизма,
Ниш 2013.

Трећа награда у категорији генерални урбанистички планови додељена је ЈП Завод за урбанизам Војводине за рад:

Генерални урбанистички план Кикинде
2012


21. Међународни салон урбанизма,
Лесковац 2012.

Прва награда у категорији просторни планови додељена је одговорним планерима/руководном тиму др Саша Милијић д.п.п. и Перица Манојловић д.и.саоб., за рад:

Просторни план подручја посебне наменемеђународног водног пута Е-80-Дунав (паневропски коридор VII)

21. Међународни салон урбанизма,
Лесковац 2012.

Савет и жири 21. салона урбанизма додељују ВЕЛИКУ НАГРАДУ САЛОНА др Саши Милијићу д.п.п. и Перици Манојловићу д.и.саоб

Општина Ковин додељује ПОВЕЉУ

Владимиру Зеленовићу, за успешну и дугогодишњу сарадњу на изради просторних и урбанистичких планова за територију општине Ковин
2011


20. Међународни салон урбанизма,
  Ниш 2011.

Прва награда у категорији регионални планови, додељена је ЈП Заводу за урбанизам Војводине, за рад:

Регионални просторни план АП Војводине
20. Међународни салон урбанизма,
  Ниш 2011.

Друга награда у категорији примена информатичке технологије, додељена је ЈП Заводу за урбанизам Војводине, за рад:

Примена ERDAS APOLLO софтвера у просторном планирању
2010


Удружење урбаниста Србије додељује наградује, Тара 2010.


Награда за целокупно животно дело којим је остварен запажен допринос стручном, научном и практичном унапређењу просторног и урбанистичког планирања, додељена је:

Михајлу Рутару


19. Салон урбанизма,  Шабац 2010.

Прва награда у категорији 3. планови генералне регулације, додељена је Весни Просеници д.и.а и Људмили Јамушаков д.и.а., за рад:

План генералне регулације Бачке Паланке

19. Салон урбанизма,  Шабац 2010.

Признање у категорији 1. просторни планови, додељено је Драгани Дунчић дипл.пр.план. и стручном тиму Завода, за рад:

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора држ. пута I реда бр. 21 (Нови Сад - Рума - Шабац) и коридора држ. пута бр. 19 (Шабац - Лозница)
1 2 3 СЛЕДЕЋА СТРАНИЦА
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт