новости


Врбас, 13. децембар 2017.

Јавна презентација Материјалa за израду Просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала ХС ДТД Врбас – Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас 

У згради Општинске управе Општине Врбас одржана је јавна презентација Материјалa за израду Просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала ХС ДТД Врбас – Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас, организована од стране носиоца израде овог Просторног плана, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Обрађивач овог Просторног плана је ЈП „Завод за урбанизам Војводине'' из Новог Сада.

... даље

Ниш, 8-15. новембар 2017.

26. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН УРБАНИЗМА - Прва и Друга награда на 26. Међународном салону урбанизма 

У периоду од 8. до 15. новембра у Нишу одржан је 26. Међународни салон урбанизма, у организацији Удружења урбаниста Србије.

Салон урбанизма је традиционална годишња манифестација Удружења урбаниста Србије која представља скуп најзначајнијих, актуелних остварења у области просторног и урбанистичког планирања, урбанистичког пројектовања и реализација. Целокупна или делимична поставка Салона презентује се у градовима покровитељима и другим градовима у земљи и иностранству. Учесници Салона су чланови Удружења урбаниста Србије и заинтересоване организације и појединци са подручја Републике Србије, Републике Српске и иностранства.

... даље

Београд, 20. октобар 2017.

Обележено 40 година студијског програма просторно планирање на Географском факултету 

Дана, 20. октобра 2017. године, у Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду, уприличена је свечаност поводом обележавања 40 година студијског програма просторно планирање на Географском факултету у Београду.
Свечаност је била прилика да се обележе још два јубилеја, а то су 60 година просторног планирања у Србији и 20 година од оснивања Асоцијације просторних планера Србије.

... даљеPrikazano tekstova 1 do 3 od ukupno 231

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт