новости


Нови Сад, 21. мај 2019.

Одржана друга национална радионица за јачање институционалних капацитета у оквиру пројекта ATTRACTIVE DANUBE 

Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС) је заједно са ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ организовао Другу националну радионицу за јачање институционалних капацитета у оквиру пројекта ATTRACTIVE DANUBE. Радионица је одржана 21. маја 2019. године у Новом Саду, у сали за састанке ЈП Завода за урбанизам Војводине. Присуствовало је 17 учесника из 6 институција (представника АП Војводине – административне управе, јавног сектора и регионалних организација).

... даље

Нови Сад, 22. мај 2019.

Пројекат "Развој прелазног пута у области Кубекхаза - Рабе" 

ЈП "Завод за урбанизам Војводине" је, заједно са партнерима, још 2016. године конкурисао са предлогом пројекта "Развој прелазног пута у области Кубекхаза - Рабе", у оквиру Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње између Мађарске и Србије. У пројекту учествују: мађарска Национална агенција за инфраструктуру - НИФ, која је водећи партнер, као и јавна предузећа "Завод за урбанизам Војводине" и "Путеви Србије".

... даље

Суботица-Палић 09.-11. мај 2019.

Одржан јубиларни 10. научно-стручни скуп са међународним учешћем „Планска и нормативна заштита простора и животне средине“ 

Традиционално, у Суботици – Палићу, од 09. до 11. маја 2019. године, Асоцијација просторних планера Србије и Универзитет у Београду – Географски факултет, у сарадњи са Јавни предузећем за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица, а уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства заштите животне средине, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Града Суботице и Републичког завода за заштиту споменика културе, организовали су јубиларни 10. научно-стручни скуп са међународним учешћем „ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ„.

... даљеPrikazano tekstova 1 do 3 od ukupno 243

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт