новости


Нови Сад, 19. јануар 2018.

Јавне презентације Програма имплементације Регионалног просторног плана АПВ за период 2017-2021. година  

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, као носилац израде Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине, сходно члану 80. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 64/2015), овим путем обавештава да је израђена Радна верзија Нацрта Програма имплементације РПП АПВ за период 2017-2021. година од стране ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад.

... даље

Врбас, 13. децембар 2017.

Јавна презентација Материјалa за израду Просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала ХС ДТД Врбас – Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас 

У згради Општинске управе Општине Врбас одржана је јавна презентација Материјалa за израду Просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала ХС ДТД Врбас – Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас, организована од стране носиоца израде овог Просторног плана, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Обрађивач овог Просторног плана је ЈП „Завод за урбанизам Војводине'' из Новог Сада.

... даље

Ниш, 8-15. новембар 2017.

26. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН УРБАНИЗМА - Прва и Друга награда на 26. Међународном салону урбанизма 

У периоду од 8. до 15. новембра у Нишу одржан је 26. Међународни салон урбанизма, у организацији Удружења урбаниста Србије.

Салон урбанизма је традиционална годишња манифестација Удружења урбаниста Србије која представља скуп најзначајнијих, актуелних остварења у области просторног и урбанистичког планирања, урбанистичког пројектовања и реализација. Целокупна или делимична поставка Салона презентује се у градовима покровитељима и другим градовима у земљи и иностранству. Учесници Салона су чланови Удружења урбаниста Србије и заинтересоване организације и појединци са подручја Републике Србије, Републике Српске и иностранства.

... даљеPrikazano tekstova 4 do 6 od ukupno 230

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт