новости


Суботица-Палић 09.-11. мај 2019.

Одржан јубиларни 10. научно-стручни скуп са међународним учешћем „Планска и нормативна заштита простора и животне средине“ 

Традиционално, у Суботици – Палићу, од 09. до 11. маја 2019. године, Асоцијација просторних планера Србије и Универзитет у Београду – Географски факултет, у сарадњи са Јавни предузећем за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица, а уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства заштите животне средине, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Града Суботице и Републичког завода за заштиту споменика културе, организовали су јубиларни 10. научно-стручни скуп са међународним учешћем „ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ„.

... даље

Зрењанин, 22. април 2019.

Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Потамишје“ 

У оквиру јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Потамишје“ и у Извештај о стратешкој процени утицаја тога плана на животну средину, који се реализује у трајању од 30 дана, од 08.04. до 07.05.2019. године, у понедељак, 22.04.2019. године, у згради Градске управе Зрењанин, одржана је јавна презентација Просторног плана. Јавна презентација је организована од стране носиоца израде Просторног плана, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, и обрађивача Плана, ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад.

... даље

Мокрин, 18.04.2019.

Округли сто о коришћењу државног пољопривредног земљишта у функцији заштите природе 

У организацији Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, у оквиру Интеррег-ИПА пројекта „Очување кључних животињских врста панонских степа у пограничном подручју Мађарске и Србије“ (ПАННОНСТЕППЕС, ХУСРБ/1602/12/0065), у сарадњи са свим пројектним партнерима одржан је округли сто на тему коришћења државног пољопривредног земљишта у функцији заштите природе. На округлом столу су учествовали више управљача заштићених подручја у Војводини, представници општинских управа Новог Кнежевца и Кикинде, месне заједнице Мокрин и други органи и организације које се баве пословима из области пољопривреде и заштите природе.

... даљеPrikazano tekstova 4 do 6 od ukupno 248

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт