новости


Ириг, 21. октобар 2020.

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ИРИГ 

Рани јавни увид поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ИРИГ
... даље

Жабаљ, 7. октобар 2020.

Јавни увид у нацрт плана генералне регулације насеља Жабаљ 

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Плана генералне регулације насеља Жабаљ, израђен од стране ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, трајаће у периоду од 29. септембра до 29. октобра 2020. године.

Нацрт ПГР-а насеља Жабаљ биће изложен у згради Општинске управе Жабаљ, у улици Николе Тесле 45, сваког радног дана од 9 до 14 часова. Сва потребна обавештења о Нацрту ПГР-а насеља Жабаљ, могу се добити у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај Општинске управе општине Жабаљ.

... даље

Ириг, 6. октобар 2020.

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације за површинску раскрсницу врдник на државном путу IБ реда број 21, Нови Сад-Рума-Шабац, у КО Ириг 

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације за површинску раскрсницу врдник на државном путу IБ реда број 21, Нови Сад-Рума-Шабац, у КО Ириг... даљеPrikazano tekstova 7 do 9 od ukupno 280

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт