новости


Кикинда, 8. октобар 2020.

Јавни увид у нацрт ППППН специјалног резервата природе "Пашњаци велике дропље" и извештај о стратешкој процени утицаја ППППН Специјалног резервата природе "Пашњаци велике дропље" на животну средину 

Јавни увид у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, одржаће се у трајању од 30 дана, од 08.10.2020. године до 06.11.2020. године.

Јавна презентација Нацрта просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана у Кикинди, у згради Градске управе града Кикинда, 27. октобра 2020. године у 11 часова, сала 51,Трг Српских добровољаца12.

... даље

Нови Сад, 1. октобар 2020.

Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене ревитализације канала Бегеј 

У четвртак, 01.10.2020. године, у згради ЈВП „Воде Војводине“ у Новом Саду, одржана је јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене ревитализације канала Бегеј коју је организовао Носилац израде овог Просторног плана, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине. Обрађивач овог Просторног плана је ЈП “Завод за урбанизам Војводине“ из Новог Сада.... даље

Нови Сад, 29. мај 2020.

Поновни јавни увид у НППППН предела „Вршачке планине“ и извештај о стратешкој процени утицаја НППППН предела „Вршачке планине“ на животну средину за део у којем су извршене промене планског решења 

Поновни јавни увид у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, одржаће се у трајању од 15 дана, од 29.05.2020. године до 12.06.2020. године.

Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се 17.06.2020. године у Новом Саду, у згради Владе Аутономне покрајине Војводине, у Плавом салону у кули зграде на 3. спрату, Булевар Михајла Пупина број 16 Нови Сад, са почетком у 15:00 часова.

... даљеPrikazano tekstova 10 do 12 od ukupno 261

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт