новости


Нови Сад, 23. фебруар 2011.

Обавештење о набавци - Израда главног пројекта рехабилитације путног правца Ђала-Нови Кнежевац-Чока и пута Нови Кнежевац-Банатско Аранђелово-Рабе 

Израда главног пројекта рехабилитације путног правца Ђала-Нови Кнежевац-Чока и пута Нови Кнежевац-Банатско Аранђелово-Рабе


... даље

Нови Кнежевац, 17. фебруар 2011.

Презентација пројекта израде планске документације за рехабилитацију прекограничног прикључног пута Ђала-Нови Кнежевац-Чока и пута Нови Кнежевац-Банатско Аранђелово-Рабе 

Пројекат израде пројектно техничке документације за рехабилитацију и појачано одржавање путног правца Чока-Ђала и дела пута од Новог Кнежевца до места Рабе, представљен је у општини Нови Кнежевац.<бр/> Он се реализује у оквиру програма прекограничне сарадње између Мађарске и Србије који финансира Европска Унија , а укупна вредност пројекта је 423.000 евра.... даље

Београд, 28. јануар 2011.

Стручна контрола концепта регионалног просторног плана Аутономне Покрајине Војводине 

Комисија Министарстава животне средине и просторног планирања обавила је стручну контролу Концепта Регионалног просторног плана Аутономне Покрајине Војводине (РПП АПВ), у погледу усклађености овог планског документа са планским документима ширег подручја, Одлуком о изради, Законом о планирању и изградњи, другом законском регулативом и проверу оправданости планских решења.

У име Обрађивача РПП АПВ (ЈП Завод за урбанизам Војводине), одговорни планер Драгана Дунчић је изложила основне поставке Концепта просторног развоја АП Војводине кроз уводно излагање.... даљеPrikazano tekstova 238 do 240 od ukupno 243

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт