новости


21. јануар 2011.

Развој главног пројекта за рехабилитацију прекограничних путева
гранични прелаз Бајмок-Мадараш и Бајмок-Бачка Топола 

Развој главног пројекта за рехабилитацију прекограничних путева
гранични прелаз Бајмок-Мадараш и Бајмок-Бачка Топола

... даље

Нови Сад, 19. јануар 2011.

Округли сто о концепту РПП АПВ на тему „ заштита, коришћење и развој природних ресурса у АПВ“ 

У организацији Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство, у Интитуту за тополарство у Каћу, одржан је округли сто са темом „ заштита, коришћење и развој приподних ресурса у АПВ“.
Акценат је стављен на пољопривредно земљиште, шумско земљиште и водене површине (реке, језера и каналска мрежа).... даље

Нови Сад, 29. децембар 2010.

Успостављање система безбедности информација у складу са захтевима стандарда ISO 27001:2005 

Завод је успешно завршио пројекат имплементације „Успостављање система безбедности информација у складу са захтевима стандарда ISO 27001:2005“.

Сертификациона проверу система безбедности информација у складу са захтевима стандарда ISO 27001:2005 извршена је 29.12.2010. године од стране представништва сертификационог тела „SC CERT IND-ESYD“.... даљеPrikazano tekstova 244 do 246 od ukupno 248

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт