новости


Баиле Феликс, 20. мај 2010.

SEE Transnational Program, Tisa Catchment Area Development – TICAD, 2nd Workshop 

У румунском месту Баиле Феликс од 17.05. до 20.05. 2010. одржана је друга по реду радионица у оквиру пројекта Tisa Catchment Area Development – TICAD, у оквиру које су презентована софтверска решења за подршку одлучивању у поступку израде просторних анализа и представљен је досадашњи напредак у реализацији пројекта Tisa Catchment Area Development – TICAD.... даље

19. мај 2010.

ЈП Завод за урбанизам Војводине добио два ИПА пројекта 

Први позив за конкурисање објављен је у децембру 2009. године.
У оквиру првог позива Завод је конкурисао заједно са Мађарским партнером из Будимпеште - Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Заједнички пројекти односе се на израде пројеката за рехабилитацију путева у општинама које се налазе у пограничној зони наше две државе.... даље

Београд, 14. мај 2010.

Потписан уговор о изради Концепта Просторног плана подручја посебне намене међународног пловног пута
Е-80 – Дунав  

Дана 14.05.2010. год. у просторијама Републичке агенције за просторно планирање у Београду, свечано је потписан уговор о изради Концепта Просторног плана посебне намене међународног пловног пута Е-80 – Дунав.
Уговором су прецизно дефинисана сва права и обавезе у погледу обима и садржаја послова који треба да се ураде, рокова завршетка уговореног посла, вредности уговора и начина плаћања које имају са једне стране Наручилац посла а са друге стране Извршиоци.... даљеPrikazano tekstova 247 do 248 od ukupno 248

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт