новости


Нови Сад, 12. април 2010.

Завод и ИАУС (Институт за архитектуру и урбанизам Србијe) потписали уговор о дугорочној пословној сарадњи 

Дана 12.04.2010. потписан је уговор о дугорочној пословној сарадњи између ИАУС-а и Завода.
Уговор су потписали др Ненад Спасић, директор ИАУС-а и Владимир Зеленовић, дипл.инж.маш. в.д. директор Завода.
Уговором је утврђен заједнички интерес за развијање дугорочне сарадње у циљу унапређења делатности планирања и уређења простора у Републици Србији, као и унапређења метода и организације рада на пословима од заједничког интереса у складу са Дугорочном стратегијом развоја и научно-истраживачког рада Института и програмом рада и развоја Завода. ... даље

Београд, 25. март 2010.

Просторни план подручја посебне намене међународног пловног пута Е-80 Дунав (Паневропски коридор) 

Влада Републике Србије је донела Одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене међународног пловног пута Е-80 – Дунав (Паневропски коридор VII) (Сл. гласник РС бр. 03/2010 од 22. јануара 2010.).
Министарство животне средине и просторног планирања и Републичка агенција за просторно планирање су утврдили Пројектни задатак за израду овог просторног плана. ... даље

Деспотовац, 25. март 2010.

Скуп на тему "Заштита природе и развој" 

У време када убрзани развој у контексту транзиције неконтролисано генерише многе факторе који негативно утичу на заштићена природна подручја, а посебно планинска, препознала се потреба за дефинисањем јаснијег става јавног сектора и проналажења модалитета по ком би се постојећи конфликти помирили.

Подстакнути таквом потребом, Републичка агенција за просторно планирање у сарадњи са Министарством животне средине и просторног планирања и Заводом за заштиту природе Србије, организовала је стручни скуп на тему "Заштита природе и развој".... даљеPrikazano tekstova 262 do 264 od ukupno 268

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт