новости


29. април 2010.

Конзорцијум ИАУС-a и Завода победио на конкурсу за израду Концепта Просторног плана подручја посебне намене међународног пловног пута Е-80 – Дунав 

Републичка агенција за просторно планирање је на порталу јавних набавки објавила јавни позив за прикупљање понуда за израду Просторног плана подручја посебне намене међународног пловног пута Е-80 – Дунав ("Службени гласник РС", бр. 16 од 20.03.2010.).
С обзиром на веома значајан и сложен посао, Завод је, на основу уговора о дугорочној сарадњи дана 16.04.2010. године потписао уговор са ИАУС-ом o заједничкој понуди за израду Концепта просторног плана посебне намене међународног просторног пута Е-80 – Дунав. ... даље

Нови Сад, 12. април 2010.

Завод и ИАУС (Институт за архитектуру и урбанизам Србијe) потписали уговор о дугорочној пословној сарадњи 

Дана 12.04.2010. потписан је уговор о дугорочној пословној сарадњи између ИАУС-а и Завода.
Уговор су потписали др Ненад Спасић, директор ИАУС-а и Владимир Зеленовић, дипл.инж.маш. в.д. директор Завода.
Уговором је утврђен заједнички интерес за развијање дугорочне сарадње у циљу унапређења делатности планирања и уређења простора у Републици Србији, као и унапређења метода и организације рада на пословима од заједничког интереса у складу са Дугорочном стратегијом развоја и научно-истраживачког рада Института и програмом рада и развоја Завода. ... даље

Београд, 25. март 2010.

Просторни план подручја посебне намене међународног пловног пута Е-80 Дунав (Паневропски коридор) 

Влада Републике Србије је донела Одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене међународног пловног пута Е-80 – Дунав (Паневропски коридор VII) (Сл. гласник РС бр. 03/2010 од 22. јануара 2010.).
Министарство животне средине и просторног планирања и Републичка агенција за просторно планирање су утврдили Пројектни задатак за израду овог просторног плана. ... даљеPrikazano tekstova 262 do 264 od ukupno 268

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт