новости


Нови Сад, 17. децембар 2010.

Успешан контролни аудит система менаџмента квалитетом

Контролна провера система менаџмента квалитетом, извршена је од стране сертификационог тела "TÜV SÜD Serbia“. Уводнoм састанку су присуствовали представници сертификационог тела, господин Милан Милосављевић као водећи аудитор и госпођа Ивана Димитријевић и представници Завода, директор Владимир Зеленовић и представник руководства за квалитет Љубица Розић.

На уводном састанку је дефинисан и план провере.
Провера је изведена у свим организационим деловима, односно у свим процесима и активностима које се у њима одвијају, у коректној атмосфери и уз максимално ангажовање свих учесника.

Директор Владимир Зеленовић, образложио је политику квалитета, стратешке циљеве које Завод планира остварити у наредном периоду као и усресређеност на задовољене корисника услугама Завод. Такође је изражено опредељење Завода за континуирано стручно оспособљавање запослених као и улагање у инфраструктуру и побољшање радних услова.

Представник руководства за квалитет, Љубица Розић образложила је тачке које се односе на документацију система менаџмента квалитетом, набавке као и резултате преиспитивања система менаџмента квалитетом.

Процес реализације посла по пројектном принципу предочила је Ангелина Богојевић, дипл.инж.арх. на примеру израде Просторног плана општине Шид као и Јелена Јовић, дипл.инж.арх., на примеру израде Плана детаљне регулације индустријске зоне у Беочину.

На завршном састанку саопштени су генерални налази провере. Оцењивачи су изразили задовољство због ефикасности при контролном аудиту као и похвале за унапређење пословања увођењем интерног портала за праћење функционисања система менаџмента квалитетом. Такоће је похваљен начин реализације услуга односно израде планова.

И овог пута Завод је показао способност половања у складу са захтевима стандарда ISO 9001.
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт