ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋАДИРЕКТОР ЈП "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ"
НОВИ САД

Предраг Кнежевић


НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД

БИОГРАФИЈЕ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Председник Надзорног одбора:
Председник Надзорног одбора:
Младен Тадић

Солунског фронта 23
21203 Ветерник – Нови Сад
тел:021/ 820-119
моб: 063/ 7793-706
mladen.tadic1@gmail.com

ПРОФИЛ И ОБРАЗОВАЊЕ

Рођен 24.01.1981. у Осијеку.
Правни факултет, Универзитет у Новом Саду (1999-2007)
Општи смер
Стечено звање – Дипломирани правник
Изборну групу предмета полагао из области привредног права.
-Студије завршене са просечном оценом 8,21


Постдипломске студије
Правни факултет, Универзитет у Новом Саду (2008-2010)
Смер унутрашњих послова
Стечено звање – Дипломирани правник - мастер
-Студије завршене са просечном оценом 8,60


Средња стручна спрема
Стечено звање – Економски техничар

РАДНО ИСКУСТВО

- Од 01.03.2002. год. до 30.06.2005. год. био запослен као Агент продаје некретнина у Агенцији за некретнине "Будућност" Нови Сад
- Од 24.09.2007. год. до 27.06. 2009.год. био запослен као правник у Центру за социјални рад Града Новог Сада (самостално решавао у управном поступку, заступао ЦСР у ванпарничним и парничним поступцима пред судом, радио на пословима кадровске службе)
- Од 04.09.2009. год. до 04.09.2011. год био запослен као адвокатски приправник у Адвокатској канцеларији адв. Ђурић Суман Штефице.
- Од 23.01.2012. год. до 30.09.2012. год. био запослен у Министарству правде РС, Управи за извршење кривичних санкција, Окружни затвор у Новом Саду на пословима државног службеника у звању саветника.
- Од 03.10.2012. године запослен у Јавном градском саобраћајном предузећу ''Нови Сад'' Нови Сад на пословима Шефа одељења правних и кадровских послова, а од 2013 године на пословима помоћника директора.
-Члан сталног састава Градске изборне комисије Града Новог Сада у два мандата (2008-2016)

ОСТАЛЕ СПОСОБНОСТИ

-Коришћење MS Office програма
-Добро познавање енглеског језика
-Возачка дозвола А и Б категорије
-Интерни проверивач ISO стандарда 9001, 14001 i OHSAS 18001

Члан Надзорног одбора:ЛИЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Име и презиме: НИКОЛА КРНЕТА
Адреса: Војвођанска 2б, 21000 Нови Сад, Србија
Телефон: 021/524-983, 060/1315-310
Е-маил: lesnik2017nk@gmail.com
Држављанство: српско
Датум рођења: 02.01.1983. године
Брачни статус: неожењен


РАДНО ИСКУСТВО

 • Од 2016.године запослен у AGRO NK KONSALTING, чији је власник.
 • Од 2008. до 2016.године запослен у „SAVACOOP“ ДОО Нови Сад, једној од водећих компанија у Србији која се бави увозом и дистрибуцијом средстава за заштиту биља, семенске робе, сточне хране, супстрата, ђубрива, фолија за пластенике, опреме за пољопривреду, гарден и допунског хоби програма, на пословима: водећи комерцијалиста за област Бачке у Војводини.
 • Главне активности и одговорности: организовање продаје и пласирања робе, процена финасијске способности клијената, реализација инвестиција, укључујући и наплату потраживања.


ОБРАЗОВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ

 • 2001- 2008. Пољопривредни факултет Нови Сад,
  - завршене основне студије са просечном оценом 8,31
  - дипломски рад на тему „Утицај азоксистробина на плaмењачу краставца" из предмета Општа фитофармација одбрањен са оценом 10
  - стечено звање Дипломирани инжењер заштите биља
 • 1997-2001 Средња медицинска школа „7. Април" Нови Сад
  - смер: медицински техничар
 • 1990-1997 Основна школа „Соња Маринковић" Нови Сад


ЛИЧНЕ СПОСОБНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК: српски
ДРУГИ ЈЕЗИЦИ: енглески (intermediate course)
ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА: Б категорије
ПОЗНАВАЊЕ РАДА НА РАЧУНАРУ: Windows, Word, Excell, Internet
ОРГАНИЗАЦИОНЕ СПОСОБНОСТИ: способност координације више послова истовремено, изражена способност комуникације и прилагођавања различитим профилима саговорника, рад у великом колективу, предузимљивост, инвентивност, непосредност, борбени дух
ЛИЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ: Одлучност, одговорност, истрајност, асертивност, екстровертност, упорност, иновативност, комуникативност, кооперативност, тимски рад, колегијалност, солидарност, човекољубље
Члан Надзорног одбора из реда запослених:
Бранка Митровић
БИОГРАФИЈА

Бранка Митровић је рођена 18.02.1958. године у Руми.

Основну школу „Јован Поповић“ и Гимназију „Светозар Марковић“ је завршила у Новом Саду. Правни факултет у Новом Саду уписала је 1976. године, а дипломирала је 23. октобра 1980. године.

У периоду од 15.12.1981.-15.03.1983. године радила је као судијски приправник у Вишем суду у Новом Саду. Правосудни испит положила је 1983. године.

Од 1983. до 1990. године радила је у општини Петроварадин, као једној од седам општина Града Новог Сада, прво као Сарадник на скупштинским пословима, а од 1985. године је радила као Помоћник секретара за урбанизам у општини Петроварадин. Од 1990. до 1996. године радила је у Градској управи Града Новог Сада, прво као Помоћник секретара за урбанизам и грађевинарство, а затим као Начелник Одељења за урбанизам и грађевинарство.

Од 1997. до 01.09.1999. године радила је као адвокат, након чега се запослила у Друштвеном предузећу „Завод за урбанизам Војводине“, као Секретар Завода.

Након промене статуса друштвеног предузећа у ЈП „Завода за урбанизам Војводине“, на предлог директора именована је од стране Управног одбора за Секретара предузећа. Након истека тог периода и промене организације у предузећу, такође на предлог директора, именована је од стране Управног одбора за Помоћника директора за правне послове у ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, на ком радном месту је од 2008. године.

Служи се енглеским и руским језиком.

Удата је и има двоје деце.

У складу са одредбама Закона о јавним предузећима и Статута Завода изабрана је за члана Надзорног одбора из реда запослених. • контакт информације
 •   zavurbvo@gmail.com
 •               021/529-444
 • контакт