ПОСЛОВАЊЕ


Година Документи

2019.

Одлука НО - прво тромесечје
Одлука НО - друго тромесечје
Финансијски извештај - прво тромесечје
Финансијски извештај - друго тромесечје

2018.

Одлука НО - прво тромесечје
Одлука НО - друго тромесечје
Одлука НО - треће тромесечје
Одлука НО - четврто тромесечје
Финансијски извештај - прво тромесечје
Финансијски извештај - друго тромесечје
Финансијски извештај - треће тромесечје
Финансијски извештај - четврто тромесечје

2017.

Финансијски извештај - четврто тромесечје
Одлука НО - четврто тромесечје
Одлука НО - прво тромесечје
Финансијски извештај - друго тромесечје
Финансијски извештај - прво тромесечје
Финансијски извештај - треће тромесечје
Одлука НО - треће тромесечје
Годишњи извештај о пословању
Закључак Скупштине АПВ о усвајању Годишњег извештаја о пословању

2016.

Закључак Скупштине АПВ - Усвајање годишњег извештаја
Годишњи извештај о пословању
Одлука НО - четврто тромесечје
Одлука НО - треће тромесечје
Одлука НО - друго тромесечје
Одлука НО - прво тромесечје
Финансијски извештај - четврто тромесечје
Финансијски извештај - треће тромесечје
Финансијски извештај - друго тромесечје
Финансијски извештај - прво тромесечје

2015.

Закључак Скупштине АПВ - Усвајање годишњег извештаја
Годишњи извештај о пословању
Финансијски извештај за I квартал 2015.
Финансијски извештај за II квартал 2015.
Финансијски извештај за III квартал 2015.
Финансијски извештај за IV квартал 2015.

2014.

Годишњи извештај о пословању
Одлука о усвајању Извештаја УО
Прихватање годишњег извештаја

2013.

Годишњи извештај о пословању
Одлука о усвајању Извештаја УО
Прихватање годишњег извештаја

2012.

Годишњи извештај о пословању
Одлука о усвајању Извештаја УО
Обавештење Скупштине АПВ


 

 

 

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт