ПОСЛОВАЊЕ


Година Документи

2020.

Годишњи програм пословања за 2020. годину
Сагласност на програм пословања за 2020. годину

2019.

Програм пословања за 2019. годину
Сагласност на програм пословања за 2019. годину
Измене и допуне Годишњег програма пословања за 2019. годину - измене број 1
Сагласност на Измене и допуне програма пословања за 2019. годину - измене број 1
Финансијски извештај за IV тромесечје
Одлука НО за IV тромесечје

2018.

Програм пословања за 2018. годину
Сагласност на програм пословања за 2018. годину
Измене и допуне Програма пословања за 2018. годину
Измене и допуне Програма пословања за 2018. годину - измене 2
Сагласност на Измене и допуне Програма пословања за 2018. годину - измене 1
Сагласност на Измене и допуне Програма пословања за 2018. годину - измене 2

2017.

Програм пословања за 2017. годину
Сагласност на програм пословања за 2017. годину
Измене и допуне Програма пословања за 2017. годину
Сагласност на Измене и допуне Програма пословања за 2017. годину

2016.

Програм пословања за 2016. годину
Сагласност на програм пословања за 2016. годину

2015.

Програм пословања за 2015. годину

2014.

Програм пословања за 2014. годину
Сагласност на програм пословања за 2014. годину
Година Документи

2019.

Финансијски извештај за III тромесечје
Одлука НО за III тромесечје
Одлука НО - прво тромесечје
Одлука НО - друго тромесечје
Финансијски извештај - прво тромесечје
Финансијски извештај - друго тромесечје

2018.

Годишњи извештај за 2018.годину
Закључак скупштине АПВ о прихватању Годишњег извештаја
Одлука НО - прво тромесечје
Одлука НО - друго тромесечје
Одлука НО - треће тромесечје
Одлука НО - четврто тромесечје
Финансијски извештај - прво тромесечје
Финансијски извештај - друго тромесечје
Финансијски извештај - треће тромесечје
Финансијски извештај - четврто тромесечје

2017.

Финансијски извештај - четврто тромесечје
Одлука НО - четврто тромесечје
Одлука НО - прво тромесечје
Финансијски извештај - друго тромесечје
Финансијски извештај - прво тромесечје
Финансијски извештај - треће тромесечје
Одлука НО - треће тромесечје
Годишњи извештај о пословању
Закључак Скупштине АПВ о усвајању Годишњег извештаја о пословању

2016.

Закључак Скупштине АПВ - Усвајање годишњег извештаја
Годишњи извештај о пословању
Одлука НО - четврто тромесечје
Одлука НО - треће тромесечје
Одлука НО - друго тромесечје
Одлука НО - прво тромесечје
Финансијски извештај - четврто тромесечје
Финансијски извештај - треће тромесечје
Финансијски извештај - друго тромесечје
Финансијски извештај - прво тромесечје

2015.

Закључак Скупштине АПВ - Усвајање годишњег извештаја
Годишњи извештај о пословању
Финансијски извештај за I квартал 2015.
Финансијски извештај за II квартал 2015.
Финансијски извештај за III квартал 2015.
Финансијски извештај за IV квартал 2015.

2014.

Годишњи извештај о пословању
Одлука о усвајању Извештаја УО
Прихватање годишњег извештаја

2013.

Годишњи извештај о пословању
Одлука о усвајању Извештаја УО
Прихватање годишњег извештаја

2012.

Годишњи извештај о пословању
Одлука о усвајању Извештаја УО
Обавештење Скупштине АПВ
Документи
Покрајинска скупштинска одлука о организовању ЈП - Оснивачки акт
Покрајинска скупштинска одлука о организовању ЈП- Измене Оснивачког акта
Измене и допуне Покрајинске скупштинске одлуке о организовању ЈП 9/2019
Измене и допуне Покрајинске скупштинске одлуке о организовању ЈП
Сагласност на измене и допуне Покрајинске скупштинске одлуке о организовању ЈП
Покрајинска скупштинска одлука о организовању ЈП - пречишћен текст
Статут предузећа
Измене и допуне Статута предузећа 10/2019
Измене и допуне Статута предузећа
Сагласност на измене и допуне Статута предузећа
Сагласност на измене и допуне Статута предузећа
Статут предузећа – пречишћен текст
Кодекс понашања запослених у ЈП
Одлука НО о доношењу Кодекса
Одлука о објављивању аката на интернет страници ЈП
Решење о именовању НО
Решење о разрешењу и именовању НО
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања


 

 

 

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт