rani javni uvid


Od 08.08.2016. do 22.08.2016.

RANI JAVNI UVID
u materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene predela izuzetnih odlika "Karaš - Nera"

PPPPN predela izuzetnih odlika "Karaš - Nera"Od 21.06.2016. do 05.07.2016.

RANI JAVNI UVID
u materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene kulturnog predela Sremski Karlovci

PPPPN Kulturni predeo Sremski KarlovciOd 13.04.2016. do 27.04.2016.

RANI JAVNI UVID
u materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Sremska Mitrovica - Šid sa elementima detaljne regulacije

RJU PPPPN GASOVOD SMITROVICA SIDOd 13.04.2016. do 27.04.2016.

RANI JAVNI UVID
u materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda sabirna gasna stanica Tilva – Bela Crkva sa elementima detaljne regulacije

RJU PPPPN GASOVOD TILVA BCRKVA  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt