рани јавни увид


Од 08.08.2016. до 22.08.2016.

РАНИ ЈАВНИ УВИД
у материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика "Караш - Нера"

ППППН предела изузетних одлика "Караш - Нера"Од 21.06.2016. до 05.07.2016.

РАНИ ЈАВНИ УВИД
у материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци

ППППН Културни предео Сремски КарловциОд 13.04.2016. до 27.04.2016.

РАНИ ЈАВНИ УВИД
у материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица - Шид са елементима детаљне регулације

RJU PPPPN GASOVOD SMITROVICA SIDОд 13.04.2016. до 27.04.2016.

РАНИ ЈАВНИ УВИД
у материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода сабирна гасна станица Тилва – Бела Црква са елементима детаљне регулације

RJU PPPPN GASOVOD TILVA BCRKVA  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт