USLUGEOdlukom o osnivanju javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje ("Službeni list APV" broj 10/02) je regulisano da se Zavod osniva radi trajnog obavljanja poslova prostornog i urbanističkog planiranja i uređenja prostora i naselja od strateškog značaja za Republiku, a koji se odnose na teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine, stručne poslove od značaja za organe Pokrajine i stručne poslove za organe jedinica lokalne samouprave na teritoriji Pokrajine koja te poslove povere Zavodu.


Za osnivača

U skladu sa Odlukom o osnivanju Zavod za AP Vojvodinu, kao Osnivača, obavlja poslove u skladu sa godišnjim programom poslovanja, za koje se u budžetu APV za tekuću godinu planiraju potrebna sredstva. Osim stalnih poslova (opisanih kod delatnosti Zavoda), kao povremene poslove za potrebe Osnivača, Zavod izrađuje prostorne planove područja posebne namene, urbanističke planove, strateške procene uticaja planova na životnu sredinu, razne studije i drugu dokumentaciju iz delatnosti Zavoda za potrebe Pokrajine.


Za ostale korisnike


Za potrebe opština na teritoriji AP Vojvodine, koje mu te poslove povere, Zavod izrađuje prostorni plan opštine, urbanističke planove, strateške procene uticaja planova na životnu sredinu i druge stručne poslove u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja i zaštite životne sredine.
Trenutno Zavod radi neki od navedenih poslova za više od 30 opština u AP Vojvodini.
Za ostale korisnike prostora Zavod izrađuje planove detaljne regulacije, strateške procene uticaja planova na životnu sredinu, studije uticaja objekata i radova na životnu sredinu, projekte za parcelaciju i preparcelaciju, urbanističke uslove za izgradnju sistema i objekata od interesa za Pokrajinu, jedinice lokalne samouprave i ostale korisnike prostora i druge stručne poslove u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja i zaštite životne sredine.
Poslovi za ostale korisnike na tržištu izvršavaju se na osnovu ugovora kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze.

 

 

  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt