запослени


Предраг Кнежевић


дипл. прав.


директор

мр Драгана Дунчић


дипл.просторни планер


помоћник директора за послове за оснивача

Бранислава Топрек


дипл.инж.арх.


помоћник директора за урбанистичко планирање

др Александар Јевтићпомоћник директора за просторно планирање

Бранка Митровић


дипл.прав.


помоћник директора за правне послове

Љубица Розић


дипл.инж.пољ.


помоћник директора за финансијске послове

др Оливера ДобривојевићВодећи просторни планер

мр Љубица Протић ЕремићВодећи просторни планер

Мирољуб Љешњак


дипл.инж.пољ.


самостални просторни планер

мр Владимир Пихлер


магистар архитектуре и урбанизма


Водећи просторни планер

Радомир Овука


дипл.инж.арх.


Водећи урбаниста

Свјетлана Реко


дипл.инж.арх.


Водећи урбаниста

Јасна Ловрић


дипл.инж.арх.


Водећи урбаниста

Оливера Сенковић


дипл.инж.арх.


Водећи урбаниста

Јелена Јовић


дипл.инж.арх.


Водећи урбаниста

Радованка Шкрбић


дипл.инж.арх


Водећи урбаниста

Јелена Игњатић


дипл.инж.арх. - мастер


самостални урбаниста

Марина Митровић


маст. проф. географије


Сарадник на изради планова

Лана Исаков


дипл.инж.арх. - мастер


Водећи урбаниста

Мина Миличић


дипл. инж.арх. - мастер


Водећи урбаниста

Зорица Санадер


дипл.инж.ел.


водећи планер за инфраструктуру

Зоран Кордић


дипл.инж.саоб.


водећи планер за инфраструктуру

Бранко Миловановић


дипл.инж.пољ.


водећи планер за инфраструктуру

Милан Жижић


дипл.инж.маш.


водећи планер за инфраструктуру

Далибор Јурица


дипл.инж.геод.


водећи планер геодета

Милко Бошњачић


Маст.дипл.инж.геодез.


водећи планер геодета

др Тамара Зеленовић Васиљевићсамостални стручни сарадник на изради планова

Тања Топо


дипл.инж.зашт.жив.сред. - мастер


Водећи просторни планер

Бошњачић Зорица


мастер инж.арх.


урбаниста сарадник

Теодора Томин Рутар


дипл.прав.


Правник на изради планске документације I

Драган Морача


грађ.техн.


техничар

Дејан Илић


грађ.техн.


техничар

Ђорђе Кљаић


геод.техн.


техничар

Радован Ристић


ел.техн.


техничар

Аљоша Дабић


ел.техн.


техничар

Душко Ђоковић


грађ.техн.


техничар-копирант планова

Оливера Његомир


дипл.мат.


Планер информационог система

Миливој Велимировић


инж.


Aдминистратор информационог система - MCITP

Сандра Јавор Ивковић


дипл.прав.


Стручни сарадник за правне и опште послове I

Валентина Павловић


ек.техн.


књиговођа

Зорица Талић


ек.техн.


благајник

Драгана Митровчан


хем.техн.


Административно-технички секретар

Драгана Матовић


гимназија


Дактилограф-оператер

Драгана Митић


менаџер


Дактилограф-оператер

Биљана Ребрек


граф.техн.


архивар

Ђорђе Крчмар


кабловац


возач-курир