Одржана седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине

Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине на својој другој по реду седници, размотрио је и једногласно усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу просторног плана подручја посебне намене предела „Вршачке планине.“

Председник Одбора Миодраг Мишчевић нагласио је на седници да је реч о изузетно важном и значајном пределу у Банату о чему говори и податак да су приликом израде просторног плана од 2018. године до данас, пажљиво сагледане и узете у обзир сугестије које ће у значајној мери побољшати очување, уређење, унапређење и коришћење наведеног подручја. У том смислу, одређене су просторне целине са приоритетним очувањем природних добара и целине на којима је предвиђена изградња инфраструктуре и одговарајућих објеката који неће угрозити природна добра.

Мишчевић је подсетио да је од 2016. године урађено 17 просторних планова за подручја посебне намене у АП Војводини што је похваљено од стране Одбора. Он је додао да Одбор у оквиру својих надлежности активно подржава доношење просторних планова и да се у наредном периоду очекују нови планови од којих ће један обухватити уређење Бегеја.

odbor

logo cir

Урбанистички завод АП Војводине основала је Народна скупштина АП Војводине 1950. године као установу од покрајинског значаја

Adresa cir

Жељезничка 6/III, 21101 Нови Сад

+381 21 529 444

zavurbvo@gmail.com

Пон - Пет: 9:00 - 17:00

Flickr Gallery