• Radno vreme: Pon - Pet: 7.30-15.30

  • Broj telefona: +381 21 529 444

  • Kontakt adresa: zavurbvo@gmail.com

ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE

OSNOVAN 1950. GODINE

 

SAZNAJ VIŠE

ZAVOD OBAVLJA STRUČNE POSLOVE PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANJA

IZRADILI SMO VELIKI BROJ REGIONALNIH I LOKALNIH PROSTORNIH I URBANISTIČKIH PLANOVA

 

SAZNAJ VIŠE

Zavod za urbanizam Vojvodine

VODEĆE REGIONALNO PREDUZEĆE ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE

SAZNAJ VIŠE
Image
Image

Regionalni prostorni plan AP Vojvodine

Izradi Regionalnog prostornog plana pristupilo se na osnovu Odluke o izradi Regionalnog
prostornog plana Autonomne Pokrajine Vojvodine

Registar donetih planova

Pregled važećih prostornih planova gradova i
opština i urbanističkih planova za naseljena mesta
u AP Vojvodini

Radne zone AP Vojvodine

Informacioni sistem o razmeštaju radnih zona na teritoriji AP Vojvodine

Međunarodna saradnja

Učešće Zavoda za urbanizam Vojvodine u međunarodnim projektima

Ministarstvo
Sekretarijat
Inzenjerska komora
geoportal

Usluge koje pruža JP Zavod za urbanizam Vojvodine

Zavod ostvaruje prihode i na tržištu, pružanjem usluga iz okvira svoje delatnosti za osnivače, kao i za druge korisnike usluga, u skladu sa zakonom.

izrađuje prostorne planove: Regionalni prostorni plan AP Vojvodine, Prostorne planove područja posebne namene i Prostorne planove jedinica lokalne samouprave od interesa za AP Vojvodinu, jedinice lokalne samouprave i ostale korisnike prostora

izrađuje urbanističke planove: Generalne urbanističke planove, Planove generalne regulacije i Planove detaljne regulacije od interesa za AP Vojvodinu, jedinice lokalne samouprave i ostale korisnike prostora

izrađuje urbanističko-tehnička dokumenta: Urbanističke projekte, Projekte parcelacije i preparcelacije i Elaborate geodetskih radova

vrši geodetske radove koji su u funkciji obavljanja svoje osnovne delatnosti: izrada geodetskih podloga i realizacija projekata parcelacije i preparcelacije

izrađuje Izveštaje o strateškoj proceni uticaja planskih dokumenata na životnu sredinu

Mreže

Pratite aktivnosti Zavoda za urbanizam Vojvodine na društvenim mrežama

Upitnik o zadovoljstvu korisnika

Molimo Vas da ukoliko želite popunite upitnik i pošaljete ga na adresu zavurbvo@gmail.com

 

doktori nauka
6.5%
magistri nauka i specijalisti
akademskih nauka
6.5%
VSS (diplomirani i master)
56.5%
VS (viša stručna sprema)
2.2%
SSS (srednja stručna sprema)
28.3%
0
Prostorni planovi
0
urbanistički planovi
0
urbanistički projekti
0
studije, prostorne
analize, istraživanja

Učešće Zavoda u međunarodnim projektima

JP Zavod za urbanizam Vojvodine već duži niz godina učestvuje u međunarodnim projektima i projektima prekogranične saradnje

logo lat

Urbanistički zavod AP Vojvodine osnovala je Narodna skupština AP Vojvodine 1950. godine kao ustanovu od pokrajinskog značaja

Adresa

Železnička 6/III, 21101 Novi Sad

+381 21 529 444

zavurbvo@gmail.com

Pon - Pet: 7:30 - 15:30

Brzi linkovi

Trenutno na sajtu

Ko je na mreži: 164 gostiju i nema prijavljenih članova