• Radno vreme: Pon - Pet: 7.30-15.30

  • Broj telefona: +381 21 529 444

  • Kontakt adresa: zavurbvo@gmail.com

Monografija "Zavod za urbanizam Vojvodine 1950-2004"

 

Novi Sad, 2004.
IZDAVAČ: Javno preduzeće Zavod za urbanizam Vojvodine, Novi Sad
ZA IZDAVAČA: Perica Manojlović, direktor
AUTOR TEKSTA MONOGRAFIJE:  Dr Borislav Dorić

 

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: dipl. inž. saobraćaja, Perica Manojlović
TEHNIČKA REALIZACIJA: Borivoje Spilkucić
PRIPREMA I OBRADA KARATA:  Mihajlo Rutar, Milivoj Velimirović, Đorđe Kljajić, Dragan Morača, Dejan Ilić, Borivoje Spilkucić
FOTOGRAFIJE: Perica Manojlović, Marius Olđa, Dragiša Savić, Oto Jan, Dr Lazar Lazić, Dr Georgios Zarzoulas, Magic Box Multimedia
LEKTOR I KOREKTOR: Mr Tatjana Rakić
LIKOVNO GRAFIČKA OPREMA I PRELOM: Dragoljub Daca Stanković
ŠTAMPA: Štamparija LitoStudio Novi Sad
TIRAŽ: 700

Uvodna reč autora

Monografija "Zavod za urbanizam Vojvodine 1950-2004" je nastala kao rezultat višegodišnjeg rada autora u oblasti urbanizma i prostornog planiranja.

Rad na izradi urbanističkih i prostornih planova u Zavodu za urbanizam Vojvodine u Novom Sadu, na zakonskim i podzakonskim aktima u pokrajinskom organu uprave nadležnom za poslove urbanizma i prostornog planiranja kao i na Ekonomskom fakultetu - Institut za međunarodne ekonomske odnose u Novom Sadu i Prirodno-matematičkom fakultetu - Odsek za geografiju u Novom Sadu, gde sam predavao predmet: "Osnova prostornog planiranja", doprineo je da stečeno iskustvo i praksu izrazim na prezentovan način.

Više decenija aktivnog rada autora u oblasti urbanizma i prostornog planiranja uticao je da se u izvesnoj meri obradi razvoj prostornog planiranja u Vojvodini poslednjih decenija, što može da posluži kao polazna osnova budućim istraživačima prostornog planiranja u nas.

Monografija "Zavod za urbanizam Vojvodine 1950-2004", kao dokumenat - po načinu, obliku i obimu pisanja i izlaganja materije iz oblasti urbanizma, a posebno prostornog planiranja, prilagođen je prvenstveno potrebama sadašnjeg Zavoda za urbanizam Vojvodine, njegovom osnivanju, radu i razvoju u proteklih 50 i više godina.

Naime, Zavod za urbanizam Vojvodine je u prethodnom periodu trasirao puteve urbanističkog i prostornog planiranja u Srbiji, posebno u pokrajini Vojvodini i osposobljavao sebe i druge za rad u oblasti urbanističkog i prostornog planiranja. Radio je na izradi i sprovoćenju prostornih planova za potrebe Skupštine AP Vojvodine i velikog broja opština. Izrađivao je urbanističke planove sela i gradova, studije, elaborate, programe razvoje pojedinih delatnosti, projekte, analize, recenzije i prikaze, razvijao mećunarodnu saradnju, osposobljavao i školovao kadrove iz oblasti urbanizma i prostornog planiranja i bio nosilac savremenih misli i ideja u oblasti planiranja i uređivanja prostora uopšte.

Sve je to na pogodan način obrađeno i prezentovano u ovoj monografiji. Međutim, ostala su i brojna pitanja koja zahtevaju potpuniji odgovor i nastavljanje daljih kompleksnih istraživanja ne samo o radu i razvoju Zavoda za urbanizam Vojvodine kao pokrajinske institucije, već i iz urbanizma i prostornog planiranja uopšte. To je trajan zadatak budućim generacijama urbanista i prostornih planera.

Sa posebnim zadovoljstvom želim da se zahvalim članu Izvršnog veća AP Vojvodine i Pokrajinskom sekretaru za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo dipl. inž. arhitekture Lazaru Kuzmanovu, predsedniku Upravnog odbora Javnog preduzeća Zavoda za urbanizam Vojvodine - Novi Sad dipl. inž. građevinarstva Milutinu Tatiću ; dipl. inž. saobraćaja Perici Manojloviću, - direktoru Zavoda i kolektivu Zavoda za urbanizam Vojvodine koji su bili inicijatori izrade ove Monografije. Ona treba da informiše stručnu javnost o radu i razvoju Zavoda za urbanizam Vojvodine, za proteklih 50 i više godina, radu i razvoju pokrajinskog organa uprave nadležnog za poslove urbanizma i prostornog planiranja i osnovnom razvoju prostornog planiranja na teritoriji AP Vojvodine.

Za tehnički deo realizacije Monografije zahvaljujem se Borivoju Spilkuciću.

      Autor teksta
Dr Borislav Dorić

 

logo lat

Urbanistički zavod AP Vojvodine osnovala je Narodna skupština AP Vojvodine 1950. godine kao ustanovu od pokrajinskog značaja

Adresa

Železnička 6/III, 21101 Novi Sad

+381 21 529 444

zavurbvo@gmail.com

Pon - Pet: 7:30 - 15:30

Brzi linkovi

Trenutno na sajtu

Ko je na mreži: 33 gostiju i nema prijavljenih članova