• Radno vreme: Pon - Pet: 7.30-15.30

  • Broj telefona: +381 21 529 444

  • Kontakt adresa: zavurbvo@gmail.com

Arhiva vesti

Odluka o izradi regionalnog prostornog plana AP Vojvodine

Cilj donošenja Regionalnog prostornog plana je i definisanje planskih načela i kriterijuma za racionalno korišćenje i očuvanje poljoprivrednog zemljišta, vodnih i ostalih prirodnih resursa, kao i obezbeđivanje prostornih uslova za razvoj, izgradnju i rekonstrukciju regionalnih infrastrukturnih sistema. Ovim planom se razvija mreža naselja, aktivira teritorijalni kapital i potencijali nerazvijenih područja za razvoj, razmeštaj industirje, poljoprivrede, građevinarstva, šumarstva, energetike, turizma i drugih delatnosti.

091209 skupstina

Svrha mu je da podstakne regionalne specifičnosti i jačanje regionalnog identiteta, ali i utvrđivanje mera i prostornih uslova za saobraćaj, ekonomsku, socijalnu i ekološki održivu integraciju planskog područja i šireg okruženja. Takođe se utvrđuju mere za zaštitu i unapređenje životne sredine, prirodnih i kulturnih dobara, te većeg nivoa konkurentnosti i efikasnosti.
Uvodno izlaganje imala je Dušanka D. Sremački, pokrajinski sekretar za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo, koja je istakla značaj donošenja ove odluke u činjenici da je poslednji prostorni plan za APV donet još 1978. godine i primenjivao se sve do 1991. godine. Paralelno sa izradom Ragionalnog razvojnog plana Republike Srbije pokrenuće se izrada takvog dokumenta za APV, kako bi se interesi i pitanja od prostornog značaja za prostorni razvoj APV u okviru Republike Srbije istovremeno razmatrali i usaglašavali. Tako će prostorni regionalni plan APV biti donet nakon donošenja republičkog plana. Dušanka D. Sremački je istakla da će se ovim dokumentom stvoriti planske pretpostavke za realizaciju više značajnih ciljeva od interesa za razvoj APV. Teritoriju AP Vojvodine karakterišu značajne razlike u razvijenosti delova teritorije.

Reč je o koncentraciji stanovništva i privrednih aktivnosti u urbanim centrima i depopulizaciji i siromaštvu u ruralnim i rubnim područjima koje su posledica dramatičnih događanja od 1991-2000. godine. Cilj je da se obezbede uslovi ravnomernog regionalnog razvoja na principima održivog razvoja. APV je pretežno ruralno područje i cilj je aktivirati ga, oživeti sela kroz njihovu integraciju sa okruženjem i funkcionalno povezivanje sa gradovima i urbanim centrima, koji treba da budu motori razvoja Vojvodine. U APV, kao i u celoj Srbiji, prisutna je centralizacija funkcija u urbanim centrima, što za posledicu ima probleme u njihovom funkcionisanju. Cilj je da se merama decentralizacije spreči preterana koncentracija industrije, administracije i ostalih finkcija u gradovima,da se obezbede bolji uslovi za život stanovništva na selu i manjim naseljima i spreči migracija stanovništva iz sela u gradove. APV raspolaže bogatim humanim i teritorijalnim kapitalom, što omogućava podsticanje razvoja urbanih centara, jača teritorijalni kapital i stvara uslove za povećanje zaposlenosti, unapređenje znanja i primenu nove tehnologije, razvoj novih obnovljivih izvora energije, zatim obezbeđenje uslovi za racionalno korišćenje neobnovljivih prirodnih resursa, te da se na taj način obezbede planske pretpostavke usaglašavanja integracije APV u njeno okruženje. Te planske pretpostavke podrazumevaju povezivanje i umrežavanje sa gradovima i regionima u Republici Srbiji, povezivanje sa širim okruženjem, uspostavljanje prekogranične i regionalne saradnje i otvaranje projektnih linija za koje se očekuje mogućnost finansiranja iz predpristupnih fondova EU.

Ministar Oliver Dulić je naveo da je u toku izrada Prostornog plana Republike Srbije, koji će biti upućen Narodnoj skupštini u februaru ili martu naredne godine, kao i to da će sa njim biti usaglašen i regionalni prostorni plan Vojvodine.

logo lat

Urbanistički zavod AP Vojvodine osnovala je Narodna skupština AP Vojvodine 1950. godine kao ustanovu od pokrajinskog značaja

Adresa

Železnička 6/III, 21101 Novi Sad

+381 21 529 444

zavurbvo@gmail.com

Pon - Pet: 7:30 - 15:30

Brzi linkovi

Trenutno na sajtu

Ko je na mreži: 141 gostiju i nema prijavljenih članova